Sevkiyat süreçlerinde kullanılan Sevk irsaliyelerini dijital ortamda oluşturarak sevkiyat süreçlerini ve ticareti hızlandırmayı sağlayan Logo e-İrsaliye, işletmelerin verimliliğini artırıyor.

E-İrsaliye Nedir?

E-irsaliye 1.1.2018 tarihi itibariyle isteğe bağlı olarak Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından uygulamaya geçirilmiştir. Kâğıt ortamdaki Sevk İrsaliyesi ile aynı hukuki niteliklere sahip olan elektronik irsaliye belgesidir. Her ne kadar günlük ticari hayatta en fazla kullanılan irsaliye türleri Sevk İrsaliyesi ve Taşıma İrsaliyesi olarak karşımıza çıksa da şu an için sadece Sevk İrsaliye, e-irsaliye kapsamında bulunmaktadır.

E-İrsaliye Nasıl Kullanılmaya Başlanır?

Bir e-fatura mükellefiyseniz ayrıca bir de Gelir İdaresi Başkanlığına e-irsaliye için başvuruda bulunmanız gerekiyor. Daha sonra e-irsaliyeyi kullanmaya başlayabilirsiniz. Eğer e-fatura mükellefi değilseniz e-irsaliyeden yararlanmak için öncelikle e-fatura uygulamasına geçmeniz gerekiyor. 
E-irsaliye uygulamasına dahil olabilmek için e-fatura uygulamasına dahil olmak ve 487 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde açıklanmış olan usul ve esaslara uygun şekilde hazırlıkları tamamlamış olmak gerekiyor. E-irsaliye için gerekli başvuruyu yapan kullanıcılar 2018 yılının ilk gününden itibaren isteğe bağlı olarak sisteme dahil olabiliyorlar.

E-İrsaliyeye Kimler Geçiş Yapabilir?

1.1.2018 tarihi itibariyle isteğe bağlı olarak bütün sermaye ve şahıs şirketleri e-irsaliye uygulamasına geçebilir.

E-İrsaliyenin Klasik İrsaliyeden Farkı

E-irsaliye hukuki nitelikleriyle kâğıt irsaliyesiyle aynı özelliklere sahip bir belgedir. Farkı, elektronik ortamda olması, elektronik sertifika ile imzalanması, alıcıya elektronik ortamda iletilebilmesidir. Muhafazası da elektronik ortamda olur ve ibrazı da elektronik ortamda gerçekleşir. Betanet profesyonel kadrosu e-irsaliye konusunda bütün ihtiyaçlarınıza çözüm geliştirmektedir.